Bestyrelsen:


Formand/ Fanø Kommune / veje og stier:
Hans Kjær, Hympelvej 12 B
Korsbrødregade 11, 6760 Ribe
email: hanskjaer.ribe@gmail.com
tlf. 2069 8950 
 
Næstformand/  medlemmer/ vintersyn/ repræsentant i Brugerrådet i Naturstyrelsen Blåvandshuk
Marianne Keldorff, Havstien 21
Lærkevej 29, 6740 Bramming
email: marikeldorff@gmail.com
5121 3530 
 
Kasserer  
AnetteNicolaisen Lyngvej 26
Åbrinken 4 - 6690 Gørding
Tlf. 75178957
email : Anette.Nicolaisen@live.dk
 
Tennisbanen / Sct. Hans arrangement
Jan Dorner, Havstien 24
Rolfsgade 59, 6700 Esbjerg
tlf 21466746
email: dorner@esenet.dk 
 
Sekretær / hjemmeside  
Heidi Maimburg, Hasidvej 11
Riddermandsvej 1, 6760 Ribe
tlf 2212 2215
email: heidim@stofanet.dk 
 
Suppleant 
Ulla Bækman, Havstien 27
Fonagervej 1, 6690 Gørding
tlf 4040 1466
email : ullaogallan@mail.dk2. Referater fra eksterne møder
Referat fra grønt råd 2.5.2022.pdf

Nyhedsmail_februar2022.pdf
Nyhedsmail_juni2022.pdf


STRATEGI 2021/22 


Mål og indsatser 
for Rindby Strand Grundejerforening
 
 Bestyrelsen for grundejerforeningen vil frem til næste generalforsamling i 2022 arbejde i overensstemmelse med foreningens vedtægter og på den måde varetage medlemmernes interesser i såvel driftsområderne (vintereftersyn, veje, badestier, tennisbane, hjemmeside og Sct. Hans bål) som i kontakten til myndigheder.

  I perioden vil der være særlig strategisk fokus på følgende områder:    


Stiforbindelse over ny klitrække 

Mål: Sikre mulighed for at sommerhusejere og andre på alle årstider kan komme tørskoet over den nye klitrække til stranden.
Indsatser:  Efter møde mellem Fanø Kommune, Danmarks Naturfredningsforening, Fanøvesterhavsbad Grundejerforening og os skal der uarbejdes oplæg til ide og proces for projektet, så der kan etableres et passende antal forlængelser af de eksisterende badestier over den nye klitrække.  

Der skal efter indhentelse af de nødvendige myndighedsgodkendelser ansøges fonde om hjælp til realiseringen af projektet.

   

Tennisbane

Mål: Der skal foretages en gennemgribende renovering af tennisbanen, så den bringes up to date.

Indsatser: Efter godkendelse på generalforsamlingen i sommers er der indgået aftale med en entreprenør om renovering af tennisbanen. Projektet forventes afsluttet til påske 2022.    


Badesti 6

  Mål: Få bragt badesti 6 i samme stand som de øvrige badestier i områdetIndsatser: Der er sammen med Fanø Kommune og Fanø Rideklub skitseret et forslag til adskillelse af sti for ridende og gående. Kystdirektoratet er søgt om tilladelse, men der er endnu ikke kommet svar. Når godkendelsen er på plads skal finansieringsmulighederne undersøges, så projektet kan gennemføres.    


Veje

  Mål: Undersøge muligheder for nedbringelse af hastighed og støvgener på sommerhusvejene. Og her især på de gennemgående veje.Indsatser: Der skal forsøges skabt et overblik over problemernes omfang samt en vurdering af mulige løsninger. Arbejdet søges udført sammen med Fanø Kommune og de øvrige sommerhus grundejerforeninger.    


Helhedsplan for Rindby

Mål: Udarbejdelse af en helhedsplan for udviklingen af Rindby området.

Indsatser: Fanø Kommune har i budgettet for 2022 afsat 500.000 kr til en helhedsplan for Rindby området, så der kan ske en fornyelse og udvikling. Ideen er, at enkelt stående projekter sættes ind i en sammenhæng, så der sikres den bedst mulige udvikling til gavn for hele området. Grundejerforeningen har tilbudt sin hjælp til processen med udviklingen af helhedsplanen.    


Rindby Strands venner

Mål: Få skabt mere aktivitet og fællesskab i Rindby Strand området til gavn for sommerhusejere og gæster i området.

Indsatser: Som en løs paraplyorganisation forsøges skabt et fællesskab for frivillige under paraplyen “Rindby Strands venner”, hvor der kan skabes aktiviteter i primært sommerperioden indenfor f. eks. kultur, musik, natur og sport. Sct. Hans arrangementet med op til 1000 deltagere er et godt eksempel, som kan bredes ud til de andre områder. Som en start kunne der forsøges med et par få arrangementer. Grundejerforeningens engagement skal alene være i fornødent og muligt omfang at yde tilskud til aktiviteterne. Ideen skal drøftes på den kommende generalforsamling.Følg med

Nyheder - Vis alle

Events - Vis alle